ČLANOVI AMIKA

OSNIVAČI AMIKA SU KOREOGRAFI I IGRAČI KOJI SU NA PLESNOJ SCENI U SRBIJI PREKO 20 GODINA. SVOJIM RADOM I ZLAGANJEM SU DOPRINELI OMASOVLJAVANJU I POPULARIZACIJI MODERNE IGRE, TAKO DA DANAS IMA PREKO 400 IGRAČKIH ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE EDUKACIJOM I RADOM SA DECOM I MLADIMA IZ MODERNIH STILOVA IGRE. DO DANAS AMIK BROJI PREKO 50 CLANOVA KOJI SU SVOJIM RADOM OBEZBEDILI SVOJE MESTO NA JAVNOJ SCENI SRBIJE I KOJI SU PREPOZNATI I PRIZNATI OD STRANE SVOJIH KOLEGA. AMIK U SVOM SASTAVU IMA OSNIVAČE, UPRAVNI ODBOR KAO I KOREOGRAFE I IGRACE KOJI SU SE UDRUŽENJU PRIDRUZILI KASNIJE .OSNOVNA SVRHA JE DA SE REGULIŠU PROFESIONALNI STATUS, POSLOVNE MOGUĆNOSTI I ŠTITE INTERESI DUGOGIDIŠNJIH UMETNIKA.